การทำงานโดยรวมของถังรับอากาศในระบบอัดอากาศ

เครื่องปั๊มลมแบบใช้น้ำมันหล่อลื่น vs. แบบไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น

เครื่องรับอากาศ หรือที่เรียกว่า ถังอัดอากาศ เป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบอัดอากาศ เครื่องอัดลมหรือเครื่องปั๊มลม การไม่มีเครื่องรับในระบบอากาศของคุณสามารถทำให้การโหลดและขนถ่ายลงบนคอมเพรสเซอร์ใช้เวลานาน ทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานหนักมากขึ้น ซึ่งการทำหน้าที่เป็นที่เก็บชั่วคราวเพื่อรองรับการทำงานสูงสุดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโรงงานของคุณคือจุดประสงค์หลักของตัวรับอากาศ

 

เครื่องรับอากาศทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันระหว่างคอมเพรสเซอร์และแรงดันที่ผันผวน

ซึ่งเกิดจากความต้องการใช้งานที่เปลี่ยนแปลง การมีคอมเพรสเซอร์ติดตั้งถังสามารถประหยัดทั้งพื้นที่และค่าติดตั้งเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบการใช้งานเครื่องทำลมแห้ง แบบสแตนด์อโลน เพื่อลดความผันผวนของแรงดันที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณ เครื่องรับอากาศจึงมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง ซึ่งคุณต้องพิจารณาค่าสองประการ: แรงดัน output ของคอมเพรสเซอร์และสิ่งที่แอปพลิเคชันของคุณต้องการ ณ จุดใช้งาน ก่อนที่จะเลือกถังลมที่เหมาะสมสำหรับคอมเพรสเซอร์ของคุณ

 

เครื่องรับอากาศให้การจัดเก็บเพื่อตอบสนองความต้องการอากาศสูงสุดในระยะสั้น

ซึ่งคอมเพรสเซอร์ธรรมดาไม่สามารถทำได้ สิ่งสำคัญคือการตอบสนองกับความต้องการที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้แน่ใจว่าความดันของระบบไม่ลดลงต่ำกว่าระดับที่เหมาะสม ความต้องการอากาศของคุณอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวัน รูปแบบการเปลี่ยนแปลงหรือความต้องการที่ผิดปกติ เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะต้องเข้าใจการตั้งค่าความดันต่ำสุดและสูงสุดสำหรับเครื่องที่ใช้ระบบอัดลม

ด้วยการเปิดใช้งาน การ โหลด/อันโหลด คอมเพรสเซอร์ (ในความเร็วคงที่) เพื่อให้ทำงานได้ในวงจรที่ยาวขึ้นและด้วยแถบแรงดันที่แน่นมากขึ้น ตัวรับอากาศสามารถช่วยลดการใช้พลังงานของระบบอัดอากาศของคุณได้

 

ในระบบอัดอากาศ ถังรับจะมีประโยชน์ดังต่อไปนี้:

ถังรับจะช่วยกำจัดน้ำออกจากระบบโดยทำให้อากาศมีโอกาสเย็นตัวลง นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งกักเก็บอากาศอัดสำหรับความต้องการสูงสุด ถังรับจะช่วยลดการทำงานแปรปรวนในระบบ ที่เกิดจากคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบหรือกระบวนการดาวน์สตรีม

 

กฎหมายกำหนดให้ถังรับต้องมีวาล์วระบายแรงดัน ซึ่งควรตั้งให้สูงกว่าความดันใช้งานของระบบและมาตรวัดความดัน 10% ส่วนประกอบทั้งหมดของระบบอัดอากาศควรได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดยพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม แรงดันใช้งานสูงสุดที่อนุญาตสำหรับเครื่องรับอากาศนั้นไม่ควรเกินกำหนด ยกเว้นเมื่อต้องทำการทดสอบ

 

สำหรับความปลอดภัยทั่วไปของเครื่องรับ ข้อควรระวังเหล่านี้จะต้องปฏิบัติ เครื่องรับอากาศควรติดตั้งช่องตรวจสอบ และถังที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 36 นิ้วควรมีท่อระบายน้ำ เครื่องรับควรได้รับการระบายน้ำบ่อยครั้งเพื่อป้องกันการสะสมของของเหลวภายในยูนิต เครื่องรับที่มีระบบระบายน้ำอัตโนมัติได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดนี้ จะต้องติดตั้งวาล์วปล่อยความปลอดภัย (สปริงโหลด) เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวรับ รับแรงดันเกินการใช้งานสูงสุดที่อนุญาต

 

ไม่ควรดัดแปลงหรือปรับแต่งถังรับโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ควรให้เจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้นในการซ่อมแซมถังอากาศและงานทั้งหมดจะต้องทำตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้

 

​ที่มา . . . B04-aircompdelta_com_PPK_THA (1)