Delta compressor collaboration with The institute of industrial energy

9 May 2022

Delta compressor collaboration with The institute of industrial energy


เข้าร่วมโครงการสนับสนุนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ขนาด SME (Energy Points 3) หรือ “โครงการ Energy Points เฟส 3” สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SME) เริ่มดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบแบบง่ายๆด้วยกลไกการสะสม Energy Points ช่วยลดต้นทุนและก่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยที่ผ่านมา โครงการ Energy Points ในเฟสที่ 1 และ 2 ดำเนินการได้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯรวมมากกว่า 1,300 แห่งและดำเนินการอนุรักษ์พลังงานจนสามารถประหยัดต้นทุนด้านพลังงานให้กับ SMEs ได้รวมกว่า 257 ล้านบาท รวมถึงมีผู้ประกอบการจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการล่วงหน้ามาที่สถาบันพลังงานฯจนเป็นที่มาของการดำเนินโครงการ Energy Points เฟสที่ 3 นี้ ซึ่งแสดงถึงสภาพปัญหาด้านการอนุรักษ์พลังงานของผู้ประกอบการ SMEsที่ยังคงต้องการการส่งเสริมด้านต่างๆเพื่อให้เกิดการลดต้นทุนด้านพลังงานอย่างจริงจัง มีรายละเอียดโครงการดังต่อไปนี้


Energy Points คือกลไกส่งเสริมและจูงใจให้ SMEs สามารถดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอย่างง่ายๆและเป็นระบบ เพื่อรับคะแนนสะสม (Energy Points) โดยสามารถนำคะแนนสะสมมาแลกรับสิทธิประโยชน์ด้านพลังงานมากมายที่จะมีส่วนช่วยให้ประหยัดพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือเรียกกลไกดังกล่าวสั้นๆ ได้ว่า “สะสม 4 แลก 4” โดยกลไกการสะสม Energy Points โดยจะได้รับ Energy Point เมื่อดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานที่โครงการกำหนดคือ

1. การประกาศนโยบายด้านพลังงาน

2. การแต่งตั้งผู้ประสานงานดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Man)

3. วางแผนการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นภายในองค์กร

4. ทบทวนแผนการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อพร้อมนำไปปฏิบัติ โดยเมื่อได้รับ Energy Point แล้ว เพื่อสะสม Energy Points ทั้ง 4 คะแนน และสามารถนำ Energy Points ทั้ง 4 คะแนนมาแลกรับสิทธิประโยชน์ด้านพลังงานต่างๆมากมายอาทิเช่น เงินทุนสนับสนุน 30 % (เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานสูงสุดถึง 3 แสนบาทต่อนิติบุคคล) ผู้เชี่ยวชาญเข้าให้คำแนะนำในโรงงาน,การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ฯลฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการประหยัดพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยได้รับความร่วมมือจาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆร่วมกันประชาสัมพันธ์และดำเนินโครงการให้กับภาคอุตสาหกรรมอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาค

ประโยชน์ที่จะได้รับ


1. ส่งเสริมให้ SMEs มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบได้ง่ายๆพร้อมตัวอย่าง และคำแนะนำให้สามารถดำเนินการตามได้สะดวกมากขึ้น

2. ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ให้ SMEs สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการประหยัดพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

3. เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละพื้นที่ 18 กลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ SMEs

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จากทุกภูมิภาค

โดยเอกสารต่างๆ ขอรับได้ที่ Specialist consultant จาก Delta compressor ยินดีให้คำปรึกษาฟรี !!!

บริษัท เดลต้า คอมเพรสเซอร์ ผู้จัดจำหน่ายปั๊มลมแบบสกรู และเครื่องอัดอากาศ สำหรับโรงงานทุกประเภท คุณภาพสูง ทนทาน แข็งแรง
สนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่นี่
เบอร์โ์ทร : 024532374
Line ID : https://line.me/R/ti/p/~@deltaair
Website : https://www.aircompdelta.com
Email : [email protected]

ปั๊มลมเดลต้า DSV delta smart visions

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคลิก

www.aircompdelta.com

ส่งอีเมลหาเรา คลิก!

โทรหาเรา คลิก!

x

เดลต้า คอมเพรสเซอร์ (เอเชีย)

Tel 024532374

Fax 024532349 ต่อ 208

Adicomp S.r.l

T. +39 0444 573979

F. +39 0444 809186

ติดตามเราได้ที่

บริษัท เดลต้า คอมเพรสเซอร์ (เอเชีย) จำกัด

112/6 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150​​

Adicomp S.r.l.​

Via Scotte,
836033 Isola Vicentina, Vicenza - ITALY

© Delta Compressor (Asia) ​All right reserved