แนะนำ Refrigerated dryer รุ่นใหม่ มาพร้อมกับระบบ VSD controlled

25 April 2022

แนะนำ Refrigerated dryer รุ่นใหม่ มาพร้อมกับระบบ VSD controlled

เนื่องด้วยภาวะ Globalwarming ที่เกิดขึ้น คือการที่ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจากภาวะเรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่า Greenhouse effect ซึ่งมีต้นเหตุจากการที่มนุษย์ได้เพิ่มปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ การขนส่ง และการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมนอกจากนั้น มนุษย์เรายังได้เพิ่มก๊าซกลุ่มไนตรัสออกไซด์ และคลอโรฟลูโรคาร์บอน (CFC) เข้าไปอีกด้วย พร้อมๆกับการที่เราตัดและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ทำให้กลไกในการดึงเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจากระบบรรยากาศถูกลดทอนประสิทธิภาพลงและในที่สุดสิ่งต่างๆที่เราได้กระทำต่อโลกได้หวนกลับมาสู่เราในลักษณะของภาวะโลกร้อนปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนซี่งปรากฏการณ์ทั้งหลายเกิดจากภาวะโลกร้อนขึ้นที่มีมูลเหตุมาจากการปล่อยก๊าซพิษต่างๆจากโรงงานอุตสาหกรรมทำให้แสงอาทิตย์ส่องทะลุผ่านชั้นบรรยากาศมาสู่พื้นโลกได้มากขึ้นซึ่งนั่นเป็นที่รู้จักกันโดยเรียกว่า สภาวะเรือนกระจกดังนั้นบริษัท Delta Compressor จำหน่ายปั๊มลมแบบสกรูได้ตระหนักถึงสาเหตุนี้ เป็นอย่างดีจึง ได้มากับ concept Delta think green เพื่อช่วยลดสภาวะโลกร้อน                

โดยในปัจจุบันมีการใช้พลังงานต่างๆอย่างสิ้นเปลือง โดยมีดัชนีชี้วัดการปล่อยภาวะเรือนกระจก ที่เรียกว่า Carbon footprint โดยขอบเขตการวัด Carbon footprint แบ่งดังต่อไปนี้

1) Directgreenhouse effect emission เช่น การเผาขยะ, การเดินทางโดยพาหนะ, การบำบัดน้ำเสีย
2) IndirectGreenhouse Effect Emission เช่น การใช้กระแสไฟฟ้าที่ไม่ได้ผลิตเอง

ซึ่งการคำนวณค่า Carbon foot print จากพลังงานไฟฟ้ามีสูตรดังต่อไปนี้  
 
CO2emission = ปริมาณไฟฟ้า (kWh) × 0.5610 kgCO2 /kWh โดยเครื่องปั๊มลมและดรายเยอร์ทั่วไปคิดเป็น ปริมาณมากถึง =1,000-5,000 kWh โดยประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยในประเทศไทยมีค่า Carbonfootprint ต่อคนมากถึง 5.3-5.5 ตันคาร์บอน/คน / ปี ซึ่งในปี 2561 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอันดับที่ 20 ของโลกหรือคิดเป็นปริมาณ 0.8% ของก๊าซเรือนกระจกที่มีการปล่อยทั่วโลก โดยแบ่ง activity dataจากกิจกรรมต่างๆดังนี้ ทิ้งขยะมูลฝอย, Landfill, การผลิต Biogas, การบำบัดน้ำเสีย และ การผลิตกระแสไฟฟ้า    

โดยทาง Delta compressor ได้มี Campaign ใหม่ เพื่อให้เข้า concept ลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกคือ Refrigerateddryer รุ่นใหม่ มาพร้อมกับระบบ VSD controlledโดย Dryer มีหน้าที่ในการทำให้ลมอัดนั้นปราศจากน้ำและน้ำมันโดยมีcapacity ถึง 2- 200 m3/min และ สามารถตั้งค่า Pressuredewpoint อยู่ที่ 3 °C ซึ่งเทคโนโลยี VSDcontrolled นี้สามารถประหยัดพลังงานมากถึง 25% ด้วยกัน พูดง่ายๆ ถ้าคุณเสียค่าไฟปกติ 1,000,000 บาทต่อปีคุณจะเสียค่าไฟแค่ประมาณ 750,000 บาทต่อปี ประหยัดได้มากถึง 250,000 บาทต่อปี

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

โทรหาเรา คลิก!

x

เดลต้า คอมเพลสเซอร์ (เอเชีย)

Tel 024532374

Fax 024532349 ต่อ 208

Adicomp S.r.l

T. +39 0444 573979

F. +39 0444 809186

ส่งอีเมลหาเรา คลิก!

บริษัท เดลต้า คอมเพรสเซอร์ (เอเชีย) จำกัด

112/6 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150​​

Adicomp S.r.l.​

Via Scotte,
836033 Isola Vicentina, Vicenza - ITALY

All right reserved © Delta Compressor (Asia)

DESIGN By