เทคนิคการใช้ไนโตรเจนกับวงการอาหาร

เทคนิคการใช้ไนโตรเจนกับวงการอาหาร

1. อะไรคือก๊าซไนโตรเจน N2    

ไนโตรเจนเป็นธาตุเคมีในตารางธาตุที่มีสัญลักษณ์ N และเลขอะตอม 7 มีสถานะเป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไป ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นไม่เป็นพิษจึงสามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิดเป็นก๊าซเฉื่อยต่อปฎิกิริยาเคมี จึงไม่มีการเกิดปฎิกิริยาออกซิเดชั่นในอาหารและไม่เกิดการระเบิดไม่ช่วยให้ไฟติดจึงนิยมใช้อย่างแพร่หลายในวงการอาหาร โมเลกุลมี 2 อะตอม ก๊าซ มีสูตรทางเคมี N2 โดยมีสัดส่วนอยู่ 79% ของอากาศทั้งหมด จึงไม่เป็นอันตราย จุดเดือดของก๊าซไนโตรเจนคือ -195.8°C (เปลี่ยนจาก Gasเป็นLiquid)

2. ประโยชน์ของก๊าซไนโตรเจน    

ไนโตรเจนนั้นจะคงความสดสะอาดและไม่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของอาหาร ซื่งถ้าเกิดขึ้นจะเกิดระหว่างไขมัน จะทำให้อาหารเหม็นหืน เกิดการเปลี่ยนสี กลิ่น รส ดังนั้นจึงนำ N2 มาใช้เพื่อกำจัด O2 ออกไป ยืดอายุการเก็บรักษาของอาหาร การถนอมอาหารด้วยก๊าซไนโตรเจน จะทำให้เก็บอาหารได้นานขึ้น ลดปริมาณมีสิ่งเจือปนในอาหาร จุลินทรีย์ต่างๆ มอด รา แบคทีเรีย ถ้าไม่มีอากาศ สิ่งมีชีวิตก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน อาหาร , ในแพคเกจจิ้งของเราได้


3. การนำไปใช้ของก๊าซไนโตรเจน

จำแนกการใช้ไนโตรเจนในการถนอมอาหารเป็น 2 ประเภท

3.1. Gas
สถานะก๊าซถูกนำมาใช้เพื่อแทนที่อากาศ (Nitrogen-flushing) เพื่อทำให้ไม่เกิดปฎิกิริยาออกซิเดชั่น ดังนั้นอาหารจึงยังคงความสดใหม่และไม่มีผลต่อรสชาติหรือเนื้อสัมผัสของอาหาร เป็นวิธีการถนอมอาหารที่ดีเยี่ยมในอุตสาหกรรมอาหารบรรจุห่อหรือ ใช้ไนโตรเจนเข้ามาแทนที่อากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ในอาหาร นิยมในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากธัญพืชและสตาร์ช

3.2. Liquid
คือ การเพิ่มความดันและการลดอุณหภูมิจนถึง -196 องศาเซลเซียส ไนโตรเจนจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว
ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง  โดยการจุ่มหรือฉีดพ่น ให้สัมผัสกับผิวหน้าของอาหาร ทำให้อาหารแข็งตัวอย่างรวดเร็ว

ประเภทของอุตสาหกรรมอาหารที่ใช้ไนโตรเจนในการถนอมอาหาร

1) อุตสาหกรรมอาหารบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระป๋อง ห่อ
2) อุตสาหกรรมผลิตน้ำมันพืชและไขมันสัตว์
3) อุตสาหกรรมการแปรรูปจากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (Frozen food)
4) อุตสาหกรรมการแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก
5) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนม
6) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากธัญพืช
7) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช
8) อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

โทรหาเรา คลิก!

x

เดลต้า คอมเพรสเซอร์ (เอเชีย)

Tel 024532374

Fax 024532349 ต่อ 208

Adicomp S.r.l

T. +39 0444 573979

F. +39 0444 809186

ส่งอีเมลหาเรา คลิก!

บริษัท เดลต้า คอมเพรสเซอร์ (เอเชีย) จำกัด

112/6 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150​​

Adicomp S.r.l.​

Via Scotte,
836033 Isola Vicentina, Vicenza - ITALY

All right reserved © Delta Compressor (Asia)

DESIGN By