เครื่องอัดอากาศทำงานอย่างไร?

เครื่องอัดอากาศสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นที่ปั๊มน้ำมัน แผนกผลิตของบริษัท และเวิร์กชอปที่บ้าน หรือสถานีบริการอัตโนมัติ และยังมีรูปแบบงานที่หลากหลายในการใช้เครื่องมืออย่าง ปืนตอกตะปู เครื่องเย็บกระดาษ คีม และสเปรย์พ่นสีเพื่อเติมลมยาง และของเล่นแบบยาง

 

เครื่องอัดอากาศถูกใช้ในการส่งต่อพลังงานจากเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้า หรือเครื่องยนต์แก๊สเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานของเครื่องมือที่ทำงานด้วยระบบอัดอากาศ (pneumatic tools) โดยเครื่องมือที่ทำงานด้วยระบบอัดอากาศไม่ได้สร้างความร้อนที่มาจากเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้า นั่นแสดงว่าเครื่องมือที่ทำงานด้วยระบบอัดอากาศสามารถทำงานภายใต้สภาวะที่ไม่เหมาะสมได้ แต่เครื่องอาจจะทำงานหนักมากเกินไปได้

 

คุณอาจจะคุ้นเคยกับหลักการพื้นฐานของเครื่องอัดอากาศที่อากาศจะถูกอัดโดยปั๊มแบบลูกสูบ หรือใบพัดหมุน แล้วความดันจะเพิ่มมากขึ้นหากมีการใช้งาน แต่นี่ไม่ใช่เพียงแค่คำถามง่าย ๆ แค่ “เครื่องอัดอากาศทำงานอย่างไร?” 

 

ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องอัดอากาศคือไดรฟ์ ปั๊ม และแทงค์เก็บอากาศ ไดรฟ์แหล่งกำเนิดพลังงานอาจจะเป็นเครื่องยนต์แก๊ส หรือเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนปั๊มของเครื่องอัด ปั๊มใช้พลังงานจากไดรฟ์ในการรับ และอัดอากาศเพื่อเพิ่มความดัน จากนั้นอากาศที่ถูกอัดแล้วจะถูกส่งไปยังท่อส่งออกเข้าไปยังแท้งค์เก็บอากาศสำหรับการใช้ในอนาคตต่อไป จากนั้นแท้งค์เก็บอากาศจะถูกติดตั้งวาล์วที่ตรวจสอบ และป้องกันไม่ให้อากาศที่ถูกอัดดันย้อนกลับไปเข้าในปั๊ม แท้งค์เก็บอากาศจะช่วยลดความจำเป็นที่ต้องเปิดการใช้งานเครื่องอัดตลอดเวลาเพื่อช่วยลดการเสื่อมสภาพของปั๊ม และการทำลายมอเตอร์จากความร้อนที่มากเกินไป 

 

มีเพียงหนึ่งถัง หรือสองถังที่เป็นส่วนหนึ่งในคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบซึ่งปริมาตรของลมลดลง และความดันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกระบวนการนี้เกิดขึ้นโดยปั๊มลมแบบลูกสูบ ลูกสูบพวกนี้จะถูกยึดติดอยู่กับเพลาข้อเหวี่ยง (crankshafts) และแท่งเชื่อมต่อ (connecting rods) ในถังใบนี้ อากาศจะเข้ามายังพื้นที่สุญญากาศผ่านทางวาล์วทางเข้า และอากาศจะถูกอัดโดยลูกสูบเพื่อทำให้เกิดความดันที่สูงขึ้น จากนั้นวาล์วทางเข้าจะปิดลง แล้ววาล์วทางออกจะถูกเปิดขึ้นแทนซึ่งทำให้อากาศที่ถูกอัดนั้นเข้าไปยังแท้งค์ที่เก็บอากาศซึ่งเป็นการเพิ่มความดันอากาศภายในเครื่องจักร

 

เมื่ออากาศถูกดึงเข้าไปในแทงค์ที่เต็มไปด้วยโมเลกุลของน้ำแล้ว จะถูกควบแน่นอยู่ภายในแทงค์ที่เก็บอากาศนี้เกิดความชื้นขึ้น ดังนั้นเพื่อจัดการกับความชื้นนี้ แทงค์ที่เก็บอากาศจะถูกติดตั้งด้วยวาล์วระบายที่อยู่บริเวณด้านล่างของแทงค์เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานได้ระบายความชื้นออกเพื่อช่วยทำให้ปริมาตรของแทงค์คงที่ และป้องกันการเสื่อมสภาพของแทงค์ การถอดวาล์วจะช่วยปล่อยท่อส่งออกไปเพื่อให้เครื่องอัดทำงานโดยที่ไม่จำเป็นต้องเอาชนะแรงต้านจากอากาศที่อยู่ข้างใน

 

ความแตกต่างระหว่างเครื่องอัดแบบสองถังกับแบบหนึ่งถังคือมี 2 ครั้งต่อรอบ นอกจากนี้เครื่องอัดยังมีสวิตช์ตรวจจับความดันเพื่อให้เครื่องมอเตอร์หยุดทำงานเมื่อความดันของแทงค์ถึงขีดจำกัด ประมาณ 120 PSI ต่อหนึ่งหน่วยย่อย

 

โดยสรุปแล้ว เครื่องอัดอากาศมีอยู่หลายชนิด และหลายขนาดโดยมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันตามความต้องการ และความชอบของผู้ใช้งานที่หลากหลาย ดังนั้นส่วนประกอบทุกส่วนของเครื่องอัดอากาศจะไม่เหมือนกัน เนื่องจากมีทั้งขนาด และจุดประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน 

 

ที่มา . . .01-aircompdelta_com-AMM_th_NICHA