inverter ที่ติดตั้งในปั๊มลมมีประโยชน์ยังไง

03 February 2023

Inverter ที่ติดตั้งในปั๊มลมมีประโยชน์ยังไง ?

Inverter หรือ อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ ( VSD ) Variable Speed Drive เป็นอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับสภาวะการโหลดของปั๊มลมสกรู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมอเตอร์ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

Inverter หรือ VSD ( Variable Speed Drive ) นำมาใช้งานอะไรได้บ้าง ?

Inverter หรือ VSD ได้นำมาใช้อย่างแพร่หลายในทางอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และ ลดต้นทุน นำมาใช้ในส่วนของการลดการใช้พลังงานของเครื่องจักรต่างๆ เช่น ปั๊มลมสกรู  ปั๊มน้ำ พัดลมระบายอากาศเป็นต้น
- มอเตอร์ของ ปั๊มลมสกรู ปั๊มน้ำ พัดลมระบายอากาศ
- เครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมทุกประเภทที่ใช้มอเตอร์เป็นแรงขับเคลื่อน
- ระบบสายพานลําเลียง
- กระบวนการผลิตที่ต้องการควบคุมประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตให้คงที่

ข้อดีของการใช้ Inverter หรือ อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ ( VSD )

ข้อดีของการใช้ Inverter_ปั๊มลมสกรูเดลต้า

1. สามารถปรับความเร็วรอบมอเตอร์ได้จากเดิมซึ่งคงที่ ทั้งมอเตอร์ปั๊มลมสกรู ปั๊มน้ำ เครื่องทำลมแห้ง และ เครื่องจักรอื่นๆ ที่มีการใช้งานมอเตอร์ ทำให้ได้ความเร็วรอบที่เหมาะสมตามความต้องการทำงานในแต่ละลักษณะ และ ยังทำการควบคุมแบบ Closed Loop Control เพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพคงที่อยู่ตลอดเวลา
2. เพิ่มคุณภาพของชิ้นงานให้ถูกต้องตามความต้องการ และ ลดต้นทุนในการผลิต
3. ช่วยลดการสึกหรอของเครื่องจักร และ ป้องกันการสูญเสียของมอเตอร์ปั๊มลมสกรู พัดลม และ ปั๊มน้ำ
4. ลดการกระชากไฟฟ้าตอนเริ่มต้น ทำให้ลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้า โดยเฉพาะมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่
5. ประหยัดพลังงาน โดยใช้พลังงานตามความจำเป็นของโหลด

การใช้ Inverter กับ ปั๊มลมสกรู ( Screw Air Compressor )

ปั๊มลมสกรูเดลต้าระบบ Inverter ประหยัดพลังงาน ลดต้นทุน

เทคโนโลยีปั๊มลมสกรู ( Screw Air Compressor ) ที่สามารถปรับความเร็วรอบได้ เพื่อการประหยัดพลังงาน Inverter หรือ VSD ( Variable Speed Drive ) เป็นอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ ที่ติดตั้งเข้าไปในปั๊มลมสกรู ( Screw air compressor ) ทำให้สามารถปรับความเร็วรอบในการทำงานได้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ตรงกับความต้องการอากาศอัดแบบเรียลไทม์ ระบบอัดอากาศ (Air Compressor) คือตัวการสำคัญที่ทำให้เราสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจำนวนมากโดยใช่เหตุ เนื่องจาก 70% ของการค่าไฟฟ้าในกระบวนการผลิตมาจากการใช้มอเตอร์ไฟฟ้า และ ระบบอากาศอัดจะใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ประมาณ 10% ของกระบวนการผลิต แล้วจะดีแค่ไหนหากถ้าเราสามารถควบคุมและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในส่วนนี้ได้ โดยการใช้ปั๊มลมสกรูที่มีเทคโนโลยี Inverter / VSD (Variable Speed Drive)

ปั๊มลมสกรู Fixedspeed แตกต่างจาก ปั๊มลมสกรู inverter อย่างไรบ้าง ?

ปั๊มลมสกรู Fixedspeed vs ปั๊มลมสกรู inverter

ก่อนที่จะไปพูดถึงความสำคัญของเทคโนโลยี Inverter / VSD Variable Speed Drive มาดูความแตกต่างระหว่าง ปั๊มลมสกรู ( Screw Air Compressor ) แบบความเร็วคงที่ ( Fixed Speed ) และ ปั๊มลมสกรู ( Screw Air Compressor ) แบบปรับความเร็วได้ Inverter / VSD ( Variable Speed Drive ) มีความแตกต่างกันอย่างไร ?ปั๊มลมสกรู ( Screw Air Compressor ) แบบความเร็วคงที่ ( Fixed Speed air compressor ) นั้นจะทำงานที่ความเร็วคงที่ค่าเดียวและทำงานอย่างต่อเนื่องที่ความเร็วเท่าเดิม จะเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นเมื่อมีการทำงานของเครื่องปั๊มลมสกรูเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ของกำลังการผลิต  หากเครื่องมีสภาวะ unload หรือหยุดผลิตลม มอเตอร์จะยังคงหมุนอยู่ จึงทำให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่แม้จะไม่ได้มีการผลิตลมอัด ซึ่งสิ้นเปลืองพลังงานอย่างมาก วิธีแก้ไขคือต้องปิดเครื่องไปเลย

ในทางกลับกัน 70% ของเครื่องอัดอากาศที่ติดตั้งทั้งหมดมีอัตราการโหลดของเครื่องอัดอากาศอยู่ระหว่าง 40 - 80% เทคโนโลยีปรับความเร็วรอบมอเตอร์ได้ หรือ Inverter / VSD ( Variable Speed Drive ) นั้นไม่ได้ผลิตมาเพื่อให้ทำงานอย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด แต่สามารถปรับความเร็วรอบมอเตอร์ให้เหมาะสมกับปริมาณลมที่ต้องการใช้งานได้ หากมีความต้องการใช้ลมปริมาณมาก มอเตอร์ก็จะหมุนเร็วขึ้น แต่หากมีความต้องการใช้ลมน้อยลง มอเตอร์ก็จะหมุนช้าลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมอเตอร์ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมให้มีการใช้พลังงานเท่าที่จำเป็น โดยเครื่องจะไม่มีสถานะ unload ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้มาก คุณจึงสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น

ควรใช้เทคโนโลยี Inverter / VSD ( Variable Speed Drive ) ตอนไหน ?

ประหยัดค่าไฟx2 ปั๊มลมสกรูเดลต้า มาพร้อม Inverter และ มอเตอร์ IE4

เทคโนโลยี Inverter / VSD หรือ ปั๊มลมสกรู ( Screw Air Compressor ) แบบปรับความเร็วได้ Inverter / VSD ( Variable Speed Drive ) เหมาะกับโรงงานที่ใช้ลมหรือมีการทำงานแบบผันผวน โดยอัตราการ load ต่ากว่า 80%

จากที่กล่าวมาข้างต้น อาจจะดูเหมือนว่าเทคโนโลยี Inverter / VSD เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ แต่รู้ไหมว่าเทคโนโลยี Inverter / VSD นั้นไม่ได้เหมาะกับทุกธุรกิจเสมอไป เทคโนโลยี Inverter / VSD หรือปั๊มลมสกรู ( Screw Air Compressor ) แบบปรับความเร็วได้ Inverter / VSD ( Variable Speed Drive ) เหมาะกับโรงงานที่ใช้ลมหรือมีการทำงานแบบผันผวน โดยอัตราการ load ต่ำกว่า 80% เช่น โรงงานผลิตที่มีกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันหรือมีการผลิตหลายกะ โรงงานที่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ หรือ การผลิตตามฤดูกาล ทำให้มีความต้องการลมอัดเป็นช่วงๆไม่คงที่ จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องปั๊มลมสกรู ( Screw Air Compressor ) แบบปรับความเร็วได้ Inverter / VSD( Variable Speed Drive ) ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดพลังงานได้มากกว่าเมื่อเทียบกับการใช้เครื่องปั๊มลมสกรู Inverter / VSD ( Screw Air Compressor ) แบบความเร็วคงที่ ( Fixed Speed ) แต่หากกระบวนการผลิตของคุณมีการผลิตที่สม่ำเสมอคงที่ ไม่พบความต้องการลมอัดที่ผันผวนหรืออาจจะมี แต่น้อย มีความผันผวนแค่บางครั้ง ไม่บ่อย การเลือกใช้เครื่องอัดอากาศแบบความเร็วคงที่ ( Fixed Speed ) อาจเป็นทางเลือกที่ดีที่กว่าการใช้เครื่องปั๊มลมสกรู ( Screw Air Compressor ) แบบปรับความเร็วได้ Inverter / VSD ( Variable Speed Drive )

สนใจ ปั๊มลมสกรู Inverter และ สินค้าอื่นๆ ของทาง Delta air compressor จำหน่ายปั๊มลมแบบสกรู

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Tel: 66 (02) 453-2374
Line@: @deltaair
Website: https://www.aircompdelta.com
Email: [email protected]

บริษัท เดลต้า คอมเพรสเซอร์ ผู้จัดจำหน่ายปั๊มลมแบบสกรู และเครื่องอัดอากาศ สำหรับโรงงานทุกประเภท คุณภาพสูง ทนทาน แข็งแรง
สนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่นี่
เบอร์โ์ทร : 024532374
Line ID : https://line.me/R/ti/p/~@deltaair
Website : https://www.aircompdelta.com
Email : [email protected]

ปั๊มลมเดลต้า DSV delta smart visions

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคลิก

www.aircompdelta.com

ส่งอีเมลหาเรา คลิก!

โทรหาเรา คลิก!

x

เดลต้า คอมเพรสเซอร์ (เอเชีย)

Tel 024532374

Fax 024532349 ต่อ 208

Adicomp S.r.l

T. +39 0444 573979

F. +39 0444 809186

ติดตามเราได้ที่

บริษัท เดลต้า คอมเพรสเซอร์ (เอเชีย) จำกัด

133 ถ. กาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Adicomp S.r.l.​

Via Scotte,
836033 Isola Vicentina, Vicenza - ITALY

© Delta Compressor (Asia) ​All right reserved