การทำงานและข้อดีของ ปั๊มลม 2-Stages

02 April 2024

การทำงานและข้อดีของ ปั๊มลม 2-Stages

ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ขับเคลื่อนและสามารถเติบโตด้วยอุตสาหกรรมและเป็นฐานการผลิตอันดับต้น ๆ ของ ASEAN ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านมีการปรับตัวเริ่มลงทุนใหม่ๆ และมีการย้ายฐานการผลิตจากจีน มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ของโรงงานเพื่อพัฒนาวงการอุตสาหกรรมอย่างก้าวหน้าและกลายเป็นฐานการผลิตให้หลายประเทศทั่วโลก ทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยในโรงงานที่ผลิตในไทยเริ่มสูงกว่าเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ยังมีเรื่องอัตราจ้างของแรงงาน ทำให้อุตสาหกรรมไทย ต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ ประเด็นสำคัญของปัญหานี้ คือ เรื่องการเปลี่ยนผ่านวงการอุตสาหกรรมไทยให้เข้าสู่ Industry 4.0 เพื่อให้อุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันได้มากขึ้น ประเด็นนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI) มีการตระหนักและพยายามดำเนินการวางรากฐานความรู้ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยมาแล้ว 6 – 7 ปี ผ่านนโยบายและองค์ประกอบต่าง ๆ มาโดยตลอด พร้อมช่วยชี้แนะช่องทางในอนาคตที่จะเปลี่ยนแปลงวงการอุตสาหกรรมไทยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้

ปั๊มลมถือเป็นขุมกำลังสำคัญหลักอย่างหนึ่งในทุกๆอุตสาหกรรมเนื่องจากเครื่องจักรส่วนใหญ่ในโรงงานจำเป็นต้องใช้ลมเป็นองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรในการผลิต เครื่องจักรนิวเมติกส์ (Pneumatic) ต่างจำเป็นต้องใช้ลมอัดเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งนั้น ด้วยคุณสมบัติที่จะช่วยเป็นกำลังสำคัญในกระบวนการผลิต ปั๊มลมที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันชนิดหนึ่งคือปั๊มลมสกรูโดยปั๊มลมสกรูนั้นสามารถแบ่งประเภทหลักๆได้ 2 ประเภท คือ ปั๊มลมแบบใช้น้ำมันหล่อลื่น และปั๊มลมแบบไร้น้ำมัน ซึ่งพัฒนามาเพื่อรองรับการใช้งานที่เหมาะสม

1. ปั๊มลมแบบใช้น้ำมันหล่อลื่น

ปั๊มลมสกรูแบบใช้น้ำมันนับเป็นประเภทปั๊มลมที่มีขนาดใหญ่ และทนทานต่อการใช้งาน เพราะมีกำลังที่สามารถผลิตลมได้มาก ให้แรงลมที่ต่อเนื่อง และมีความดันที่มากขึ้นตามขนาดปั๊มลม แน่นอนว่าคุณสมบัติทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการทำงานที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานหนัก อาจเป็นโรงงานขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น ทำให้ปั๊มลมสกรูเหมาะสมกับการใช้งานในอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการใช้งานที่ยาวนานจะทำให้เครื่องอัดอากาศเกิดความร้อน แต่น้ำมันจะทำหน้าที่เป็นสารหล่อเย็น ช่วยระบายความร้อนได้เป็นอย่างดี

2. ปั๊มลมแบบไร้น้ำมันหล่อลื่น

ปั๊มลมไร้น้ำมัน ทางเลือกใหม่ของอุตสาหกรรมที่ต้องการความปลอดภัย ไร้การปนเปื้อนระหว่างกระบวนการผลิต ด้วยระบบการทำงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น แต่ใช้น้ำสะอาดแทน ซึ่งการใช้สารหล่อเย็นเป็นน้ำจะช่วยขจัดความเสี่ยง รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันหล่อลื่นออกไปได้เป็นอย่างดี

ในบทความนี้เราจะมากล่าวให้เห็นถึงข้อดีและประโยชน์หลักๆของปั๊มลมแบบใช้น้ำมันหล่อลื่นซึ่งมีข้อดีหลายส่วนมากไม่ว่าจะเป็น
1.การใช้งานแบบต่อเนื่องได้เนื่องจากระบบมีน้ำมันหล่อลื่นช่วยในการระบายความร้อนจึงทำให้ปั๊มลมสามารถทำงานเป็นเวลานานติดต่อกันได้

2.การบำรุงรักษาที่สะดวกปั๊มลมสกรูแบบใช้น้ำมันหล่อลื่นถือเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นระบบที่ดูแลรักษาง่ายเพียงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่ตามรอบการเปลี่ยนปั๊มลมของคุณก็สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเป็นเวลายาวนาน

ปั๊มลมสกรู, เครื่องอัดอากาศ

เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้มีการพัฒนาปั๊มลมกันอย่างต่อเนื่องหนึ่งในนั้นคือเทคโนโลยี Two Stages (2 Stages) หรือการที่ปั๊มลมมีสกรู 2 ชั้นซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่นิยมใช้ในปัจจุบันเป็นอย่างมากเนื่องจากการที่มีสกรู 2 ชั้นนั้นทำให้ปั๊มลมสามารถผลิตลมอัดได้ปริมาณมากกว่าเดิม 30-40% เมื่อเทียบกับปั๊มลมที่มีสกรูชั้นเดียวในขนาดเท่ากัน เนื่องจากการทำงานของปั๊มลม 2 Stages นั้นจะแบ่งส่วนการอัดอากาศเป็น 2 ส่วนคือด้านบนจะอัดอากาศที่ 1-4 บาร์ ส่วนสกรูด้านล่างจะทำการอัดอากาศที่ 5-8 บาร์ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของสกรูและช่วยให้ปั๊มลมสามารถผลิตลมได้ปริมาณมากกว่าเดิมอีกด้วย และอีกหนึ่งประโยชน์ของปั๊มลมแบบ Two Stages (2 Stages) คือการประหยัดพลังงานเนื่องจากการใช้พลังงานหรือกระแสไฟฟ้าเท่าเดิมแต่สามารถผลิตปริมาณลมได้มากกว่าเดิมทำให้อัตราการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยลมหรือ Specific Power (kW/m3/min) ของปั๊มลม Two Stages (2 Stages) มีค่าน้อยกว่าปั๊มลมแบบชั้นเดียวหรือ (Single Stage) โดยที่ค่า Specific Power นี้เปรียบเสมือนค่าการเปรียบเทียบว่าปั๊มลมแต่ละตัวใช้พลังงานมากน้อยเท่าใดในการผลิตลม 1 m3/min แต่ใช้ว่าปั๊มลม Two Stages (2 Stages) นี้จะมีแต่ข้อดีปั๊มลมชนิดนี้ก็มีข้อเสียอยู่บ้างเนื่องจากการที่มีสกรู 2 ชั้นนั้นทำให้ปั๊มลมชนิดนี้ต้องใช้น้ำมันในการหล่อลื่นและอะไหล่บางชิ้นมากกว่าเดิมแต่เมื่อเทียบกับปริมาณที่ปั๊มลมแบบ Two Stages (2 Stages) ทำได้นั้นถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายส่วนน้อยกว่ามาก หากผู้ประกอบการมีความสนใจในการประหยัดพลังงานในระบบลมทางบริษัท เดลต้า คอมเพรสเซอร์ (เอเซีย) จำกัดขอแนะนำปั๊มลมสกรูแบบ Two Stages (2 Stages) รุ่น KT เนื่องจากเทคโนโลยีแบบสกรู 2 ชั้นหรือ 2 Stages รวมกับการขับเคลื่อนด้วยอินเวอร์เตอร์ (Inverter) นั้นถือเป็นอีกหนึ่งทางออกสำหรับการประหยัดพลังงานในระบบลมของอุตสาหกรรมต่างๆได้

บริษัท เดลต้า คอมเพรสเซอร์ ผู้จัดจำหน่ายปั๊มลมแบบสกรู และเครื่องอัดอากาศ สำหรับโรงงานทุกประเภท คุณภาพสูง ทนทาน แข็งแรง
สนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่นี่
เบอร์โ์ทร : 024532374
Line ID : https://page.line.me/deltaair
Website : https://www.aircompdelta.com
Email : [email protected]

ปั๊มลมเดลต้า DSV delta smart visions

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคลิก

www.aircompdelta.com

ส่งอีเมลหาเรา คลิก!

โทรหาเรา คลิก!

x

เดลต้า คอมเพรสเซอร์ (เอเชีย)

Tel 024532374

Fax 024532349 ต่อ 208

Adicomp S.r.l

T. +39 0444 573979

F. +39 0444 809186

ติดตามเราได้ที่

บริษัท เดลต้า คอมเพรสเซอร์ (เอเชีย) จำกัด

133 ถ. กาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Adicomp S.r.l.​

Via Scotte,
836033 Isola Vicentina, Vicenza - ITALY

© Delta Compressor (Asia) ​All right reserved